Ventilationsentreprenad i kulturklassad byggnad!

Norra Djurgårdsstaden fortsätter utvecklas och nu ska ytterligare en av de gamla klassiska tegelbyggnaderna iordningställas. Windefalk har av Mobil Bygg fått i uppdrag att både konstruera samt installera luftbehandlingssystemet i Gasverket Hus 14. 

Byggnaden är på 1300 kvm, byggdes 1893 och kallas Verkstadshuset. Det användes tidigare som reparationsverkstad och hade ursprungligen två plan samt smedja i markplan. Nu byggs bottenvåningen om till restaurang och bageri samt ett toppmodernt kontor på övre plan.

Windefalk genomförde under förra året projekteringsuppdraget för systemhandlingar gällande Hus 14 och är nu stolta över att även fått installationsuppdraget.

De gamla skorstenarna återanvänds för avluft från det nya köket och infodras med en ”strumpa” i ett kompositmaterial (furanflex) som härdas med ånga och blir då brand- och röktålig.

I det övre planet med kontor installeras ett smart Lindinvent-system med kylbafflar med variabla luftflöden. Kylan och golvvärme samverkar i sekvens för att undvika samtidig värmning och kylning av lokalerna.

Projekteringen är under slutfasen och produktion pågår. För Windefalks del beräknas uppdraget vara klart under sensommaren.

– Utmaningen i ett sådant här projekt är vi jobbar i en byggnad som är över hundra år gammal och att inget får förvanskas. Det är mycket att ta hänsyn till när systemet ritas upp och det är minst lika mycket att ta hänsyn till när vi installerar. Utmanande men roligt, säger Gustaf Brunnberg, konstruktör på Windefalk.

Beställare: Mobil Bygg

Byggherre: CA Fastigheter