Variabla luftflöden och avfuktare när nytt stort fryslager byggs!

De senaste åren har antalet Coop-butiker och kunder växt stadigt. För att förbereda för ytterligare tillväxt bygger hyresvärden Catena nu ut Coops ut befintliga varuterminal för frysvaror i Enköping.

I dag är den befintliga varuterminalen på 10 900 kvadratmeter, tillbyggnaden blir ytterligare 5 880 kvadratmeter. Taket på byggnaderna kommer förses med solcellsanläggning för produktion av el till terminalen. Både nuvarande del och tillbyggnad kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use.

Windefalks luftbehandlingsentreprenad omfattar 959 kvadratmeter fördelat på personalmatsal och kontor. De kommer installeras ett nytt luftbehandlingsaggregat med kylmaskin speciellt för matsalen. Tack vare variabla luftflöden som anpassar sig efter antal människor i rummet, temperatur eller koldioxidnivå säkerställer Windefalk en bra arbetsmiljö.

Till det installeras fyra avfuktare till fryslagrets lasthus för ut och ingående gods. När lastbilarna hämtar och lämnar varor läcker det in luft utifrån. Den luften är fuktig och skapar kondens vilken man inte vill få in i fryslagret. Fukt i ett fryslager skapar is och frosttillväxt.  Avfuktarna tar bort fukten i slussen så att den luft som kan läcka in i lagret är torr. Windefalk startar sitt uppdrag i oktober 2023 och beräknas pågår under hela våren 2024.

-Projekteringen av den del av uppdraget som handlade om lasthuset, slussen mellan torr kall luft och fuktig utomhusluft, var lite annorlunda mot vad jag brukar arbeta med. Det är oerhört viktigt att fukt inte tränger in i fryslagret och det kommer det inte att göra när vi är klara, säger Gustaf Brunnberg, konstruktör på Windefalk. 

-Jag har jobba med Windefalk tidigare och det har fungerat utmärkt. De är kompetenta   och står för ordning och reda. Det gillar jag, säger Mathias Sjölund, platschef på BRA Bygg.

Byggherre: Catena

Beställare: BRA Bygg