Ytterligare ett projekt i Veddesta Handelsplats!

Den senaste hyresgästanpassningen av Windefalk i Veddesta Handelsplats görs för det norska företaget Elbutik Scandinavia AB. Elbutik finns i dag endast online men nu kommer den första fysiska butiken öppna i Veddesta. Windefalk arbetar just nu i en befintlig lagerhall som kommer bli Elbutiks lager och självplock-butik på ca 1900 kvm. Bygghandlingarna till uppdraget är precis som för NetOnNet och Arken Zoo ritade inhouse hos Windefalk

Systemet som kommer att installeras är ett VAV-system (Variable Air Volume) dvs variabelflödessystem. Det innebär att ventilationsflödet under drifttiden regleras efter rumstemperatur, koldioxidhalt och närvaro. Aggregatet har en inbyggd kylmaskin och kan återvinna både kyla som värme, vilket gör det till en mycket energi- och kostnadseffektiv lösning.

Precis som tidigare uppdrag för NetOnNet och Arken Zoo i Veddesta är CA Fastigheter uppdragsgivare.Ventilationsentreprenaden beräknas vara klar i februari 2023.

Totalt har Veddesta Handelsplats drygt 35 000 kvm handel och 1 200 parkeringsplatser.

Byggherre och beställare: CA Fastigheter