Totalentreprenad när nytt storkök byggs i Arlandastad!

Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen när Newrest/Inflight bygger ett nytt storkök i Arlandastad. Det är en befintlig lagerbyggnad som anpassas efter ny verksamhet. Kärnverksamheten för Newrest/Inflight är catering/logistik till transportsektorn, tåg och flyg. Storköket ska i första hand producera cateringmat till SAS.

För Windefalk är det här är ett stort uppdrag, där allt ingår från projektering och utförande till färdig och driftsatt anläggning. För att få en uppfattning om kökets storlek så är den största kökskåpan som installeras tio meter lång, takhöjden i frysrummet sju meter och det största kylrummet ca 500 kvm.

Kökskåporna kommer från Jeven, en svensk producent som tillverkar högkvalitativa kåpor i Söderhamn. De har ett unikt fettfilter, som ger renare kanaler och aggregat och därmed också mindre underhåll och bättre ekonomi.

-Det var ett önsketänkande att få med Windefalk i det här projektet. Jag har jobbat med dem tidigare och vet hur engagerade och duktiga de är. Kompetenta och lösningsorienterade, säger Micael Lunderbye, projektledare, på Kopal Storkök

-Projekteringen är genomförd, nu etablerar vi oss och startar uppdraget. Redan från början har tempot varit högt i och med att uppdraget ska   vara klart redan efter sommaren. I ett storkök krävs det effektiva ventilationslösningar och det har vi ritat in. Det här köket har också ovanligt många stora kylda ytor att ta hänsyn till. Vi kommer t ex leverera förkyld luft till preparationsköket, säger Gustav Brunnberg, konstruktör på Windefalk.

Beställare: Kopal Storkök

Byggherre: Newrest/Inflight