Sundbybergs stadshus ett återbruksprojekt

Sundbybergs stadshus renoveras och får en ny planlösning samt anpassas efter nya arbetssätt. Byggnaden kommer förtätas från ca 420 arbetsplatser till mer än det dubbla. Hela uppdraget är ett hållbart återbruksprojekt och under renoveringen återanvänds bla. mycket av byggnadens installationer.

För Windefalks del innebär det att de återanvänder befintliga kylbafflar men kompletterar dem med VAV-spjäll. Windelfalk startade projektet under sommaren 2022 och till sommaren 2023 beräknas tjänstemän och organisationer kunna flytta in i den helt nyrenoverade byggnaden.

-Vi bygger ett komplett VAV-system i byggnaden. Från början var det tänkt att bara installera det i vissa zoner, men den stora förtätningen av arbetsplatser gör det nödvändigt att installerar VAV-systemet i hela byggnaden. Vi byter också till större energieffektivare aggregat med hög temperaturverkningsgrad. Ett Econet-system sätts in, ett högeffektivt batteriåtervinningskoncept som återanvänder och spar energi, säger Mikael Windefalk, vd på Windefalk.

Återbruk eller cirkulärt byggande handlar i praktiken ofta om att på olika sätt minimera avfall samt att öka materialåtervinningen för vår gemensamma miljös skull.

Byggherre: AMF

Beställare: Arcona