Snart allsvensk fotboll på Kristinebergs IP!

När Stockholm Stad genomför renoveringen av Kristinebergs IP är det Windefalk som står för luftbehandlingsentreprenaden.

Kristinebergs IP är en ”klassisk” idrottsanläggning som uppfördes i början av 30-talet. Anläggningen är grön-klassad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och har som idrottsanläggning högt kulturhistoriskt värde. Det är också en A-klassad idrottsplats som innebär att samtliga grenar inom hopp, kast och löpning kan utövas.

I samband med att en del av anläggningens yta kommer tas i anspråk för bostäder renoveras nu hela idrottsanläggningen. Markarbetet blir omfattanden. Gräsplanens försvinner till förmån för konstgräs så att fotbollsplanen kan utnyttjas mer effektivt. Hela läktarbyggnaden renoveras och får helt ny teknisk utrustning som är effektivare, energisnålare och bättre för miljön. När allt är klart kommer idrottsanläggningen svara upp mot de nya arenakraven för damallsvenskan.

I den nyrenoverade läktarbyggnaden sätter Windefalks in ett mindre luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och eftervärmebatteri. Plan två som består av omklädningsrum, gym, dopingkontroll m m, installeras fyra energieffektiva luftbehandlingsaggregat med variabla luftflöden. Systemet känner av hur många människor det finns i lokalerna och anpassar sig efter behov.

För att mäta och kontrollera att de variabla luftflödena är i toppskick installerar Windefalk ett kontrollsystem med ultraljudsmätning av luftflödena. Det är det bästa tänkbara sättet att säkerställa rätt flöden.

Toaletterna får separata frånluftsfläktar och till caféet samt det nyrenoverade måldomartornet installerar Windefalk mindre luftbehandlingsaggregat. Till den nyrenoverade anläggningen byggs ett nytt garage- och personalbyggnad som även den får ventilationen installerad av Windefalk.

Byggherre Stockholm Stad

Beställare: Winge Bygg AB