Projekteringsuppdrag för systemhandling pågår!

Ytterligare ett uppdrag för Windefalk i Gasverksområdet i norra Djurgårdsstaden. Tidigare har Windefalk genomfört entreprenader i bl a Spårvagnsmuseet, nybyggda Hjorthagshallen samt Hus 10, fd reningshuset.

Det nya är ett projekteringsuppdrag för systemhandlingar gällande Hus 14 och Hus 27 i samma område. Uppdragsgivare är CA Fastigheter.

Hus 14 byggdes 1893 är på ca 1300 kvm och kallas Verkstadshuset. Huset inrymde Gasverkets alla reparationsverkstäder och hade ursprungligen två plan samt en smedja i markplan med dubbel takhöjd. När ombyggnationen med huset är klart kommer bottenvåningen troligtvis rymma restaurang/er och övervåningen kontorsverksamhet.

Hus 27 byggdes också 1893, är på 800 kvm och kallas Ångpannehuset. Ursprungligen stod där tre ångpannor samt en ångturbindynamo. När renovering och byggnation är klart föreslås byggnaden inrymma handel och caféverksamhet i två plan.

Windefalks uppdrag med systemhandlingar för de två husen syftar till att ge en tydlig bild av den planerade byggnaden och dess konstruktiva utformning samt tekniska installationssystem. Systemhandlingen ligger också  till grund för en kostnadskalkyl för det kommande arbetet. Även projektets miljöplan och arbetsmiljöplan läggs fast i detta skede. 

-För att kunna göra en korrekt systemhandling måste man kunna se framåt och säkerställa att det man tänker sig får plats och att det blir en bra lösning för fortsatt byggande och den tänkta verksamhet. Min uppfattning är att för att det ska bli riktigt bra bör man vara både noggrann och proaktiv, säger Gustaf Brunnberg, projektingenjör hos Windefalk.

Norra Djurgårdsstaden räknas som ett av Europas största pågående stadsutvecklingsprojekt.