Nytt ROT-projekt på Sandhamnsgatan åt Primula Byggnads AB!

Uppdraget gäller fyra portar med lägenheter i kv. Smyrna 2. Fastigheten byggdes 1966 och nu 55 år senare är det dags för totalrenovering med stambyten. Ett trapphus i taget rivs stomren, därefter dras nya rör för tappvatten, avlopp och nya kanaler för ventilation. I det första trapphuset installerar Windefalk just nu nya schakt samt bygger ett nytt fläktrum i trapphusets källare. En ny smart och energieffektiv frånluftsvärmepump kommer att installeras. Frånluftvärmepumpen tar tillvara den värme som finns i frånluften för att sedan föra över den till lägenheternas radiatorer och skapa värme. En både klimat- som energieffektiv lösning.

-Vi har precis dragit de första schakten i den första porten. I och med att vi tar ett trapphus i taget så kommer uppdraget pågå i några år framöver, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

Byggherre och beställare: Primula Byggnads AB