Nytt projekt i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden!

Windefalk arbetar just nu med sitt tredje uppdrag i det område som just nu anses vara det största stadsutvecklingsprojektet i Europa – Norra Djurgårdsstaden. 

Det nya uppdraget omfattar Hus 10, ett före detta reningshus för rening av vattengas och kolgas. Byggnaden uppfördes 1906-1910 och byggs nu om för att innehålla kontor och utställning. 

Fastigheten har ett högt kulturhistorisk värde och fasaden som sparas är helt i original. 

Mobil Bygg har anlitat Windefalk för entreprenaden som omfattar ett nytt luftbehandlingssystem samt styr och regler installationen.

Windefalk ska bl a installera två nya luftbehandlingsaggregat i ett fläktrum på plan 1, nytt kanalsystem och don i hela huset. Ventilationsanläggningen är ett system med variabelt flöde. Anläggningen ökar eller minska luftflödet beroende på hur många personer det är i rummet, rummets temperatur eller koldioxidhalt. Även om byggnaden är från början av förra seklet, tillhör installationerna framtiden.

– Windefalk är professionella, de levererar i tid och är duktiga på det de gör. Jag jobbar gärna med dem i fler projekt framöver, säger Marcus Wallin, platschef på Mobil Bygg AB