Nybyggd depå i Norrtälje åt Hyreslandslaget (HLL)!

I Mellingholm, Norrtälje har COBAB byggt en industrihall till Hyreslandslaget (HLL).

Windefalk har haft luftbehandlingsentrepenaden. Uppdraget startade för Windefalks räkning i februari 2018 och avslutades i slutet av juni.

Byggnaden är på ca 2000 kvm, uppdelat på 1500 kvm verkstad och 500 kvm entresol med plats för kontor. Hyreslandslaget (HLL) som blir fastighetens hyresgäst är en av Sveriges ledande maskinuthyrare som dagligen förser den svenska bygg- och anläggningsbranschen med maskiner.

-Det här är första gången jag jobbar med Windefalk och det har varit en mycket positiv bekantskap. De har genomfört sitt uppdrag på allra bästa tänkbara sätt, säger Emil Uleander, platschef, COBAB.

-Genom hela projektet har vi haft ett mycket bra samarbete med både COBAB och de underentreprenörerna som valts av COBAB. Det medförde bra teamkänsla och större ansvarstagande hos montörerna. Det är positivt att arbeta i en sådan här stor lokal som dessutom är nybyggd. De stora ytorna har gett stor rörelsefrihet för montörerna och mindre risk för krockar mellan de olika yrkeskategorierna. Dock kräver de höga höjderna ett konsekvent säkerhetstänk då man arbetar från liftar. I de två tvätthallarna satte vi i taket upp två annorlunda luftaggregat, Turbovex, med plasthölje. De är speciellt framtagna för aggressiva och krävande miljöer. Det var inte helt lätt att få upp dem. Vi var bl.a. tvungna att bygga en helt ny rostfri infästning – allt går att lösa. Slutbesiktningen gick väldigt bra med beröm från besiktningsman för fint monterade och isolerade kanaler. Det här har varit ett väldigt positivt och roligt uppdrag, säger Rikard Söderqvist, projektledare på Windefalk.