Nya krav från BBR ger stora miljövinster!

Från med 1 september 2020 ställer BBR (Boverkets byggregler) nya krav för att öka energieffektiviteten i våra byggnader. Det innebär att hela kedjan vid en ombyggnation eller byggnation, från arkitekter till konstruktörer och entreprenörer, måste se hela byggnaden som en helhet – som ett energisystem. För Windefalks räkning är kraven till största delen kopplade till luftbehandlingen men också styr och regler. Vi frågade Mikael Windefalk vd på Windefalk vad det innebär för dem.

Om vi översätter de nya kraven som om det handlade om bilar är det enkelt att förstå.Tidigare vare normen att en viss bil max fick göra av med 0,8 liter per mil. De nya kraven säger att samma bil bara får dra 0,5 liter per bil. För vår del innebär det bl a att vi kommer att arbeta med aggregat och kanaler med större dimensioner för att minska energianvändningen. Jag tycker det här är bra för det medför minskad energiförbrukning och minskad klimatpåverkan. Vi, precis som hela samhället, måste gå mot ett minskat klimatavtryck totalt sätt, säger Mikael Windefalk, vd på Windefalk Ventilations & Energi.