Ny begravningsplats på Järvafältet för alla trosinriktningar!

Windefalk har fått luftbehandlingsentreprenaden av Winge Byggnads AB när Stockholm Stad anlägger en ny begravningsplats i sydöstra hörnet av Järvafältet. Begravningsplatsen kommer att vända sig till alla, oavsett tro eller avsaknad av tro. På platsen kommer det att finnas minneslund, askgravlund, urngravar och kistgravar.

Totalt handlar det om ett område på ca 18 hektar. Första etappen består av 9000 gravplatser, varav 2700 kistgravar.

I Windefalks uppdrag ingår att installera ett luftbehandlingssystem med återvinning i en ceremonibyggnad på ca 400 kvm, en ekonomibyggnad på 700 kvm med kontor och personalrum samt i tre fordonshallar. I ceremonibyggnaden kommer vitlackerade kanaler dras.

Windefalk beräknar starta sitt uppdrag under andra halvåret av 2022.