Leverans av ventilationsaggregat i snöstorm!

När två plan skulle byggas om i Huddinge Sjukhus fick Windefalk både ventilation samt styr & reglerentreprenaden av Byggteknik i Tumba. Båda planen revs ut stomrent. På plan åtta byggdes det upp en helt ny avdelning för att användas av administrationen och på plan nio installerade Windefalk bland annat ett nytt fläktrum med tre luftbehandlingsaggregat.

-Vi installerade nya kanaler, över hundra VAV kylbafflar, fläktrum och aggregat. Men installationsarbetet var en barnlek i jämförelse med logistiken, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

Windefalks stora utmaning var hur de skulle få upp de tre aggregaten på taket. Storleken på aggregaten medförde att det enda sättet att få upp dem på byggnadens tak var med hjälp av en helikopter. Samma dag som lyftet skulle ske blev det dåligt väder och det utbröt ”snöstorm.” Windefalk skruvade isär varje aggregat i sex delar och fick helikoptern att genomföra 21 lyft på 70 minuter i ovädret för att få upp de isärplockade aggregaten samt annat material.

-När allt väl var uppe, satte vi ihop aggregaten och genomförde en lyckad installation, fortsätter Johan Walldie.

Windefalk har stor vana av att arbeta med sjukhus och vårdsektorn. Bland annat har de tidigare genomfört en totalentreprenad av Helikopterhuset P8 på Karolinska Sjukhuset.

Byggherre: Locum

Beställare: Byggteknik i Tumba