Kv. Stettin, hyresgästanpassningar och nattligt precisionslyft!

Arcona har totalentreprenaden när Kungsleden utvecklar den stora fastigheten på Tegeluddsvägen 100 med moderna kontor samt restaurang och butiker på en yta av 9 000 kvm. Windefalk har haft flera uppdrag i byggnaden bl a en hyresgästanpassning åt Statens musikverk och inte minst ett nattligt precisionslyft av ett aggregat upp till ett av taken.

Fastigheten på Tegeluddsvägen 100 kretsar kring två ljusgårdar där den ena ljusgården utvecklas till en plats för inspiration och återhämtning och den andra till en arbetsyta med bokstavligt högt i tak.

Ett av Windefalks uppdrag var att installera ett nytt aggregat med inbyggd värmepump för både värme och kylfunktion integrerat i luftbehandlingsaggregatet. För att få upp aggregatet på taket fick Windefalk använda sig en av den största mobilbilkranar som finns i Sverige. De fick endast tillstånd att genomföra det spektakulära lyftet under nattetid. 

Aggregatet lyftes upp sex våningar och placerades 50 meter in på taket. Ett precisionsjobb under snöfall i vintermörkret.

Beställare: Arcona

Byggherrre: Kungsleden