Hyresgästanpassning av 800 kvm exklusiv kontorsyta!

Fastigheten Österbotten 18 på Birger Jarlsgatan 27 är en vacker kontorsfastighet byggd redan 1902-1904. Windefalk har ventilation- samt styr- och regler-entreprenaden, när TL Bygg renoverar och hyresgästanpassar 800 kvm av byggnadens 4 300 kvm kontors- och butiksyta. Byggherre är Humlegården.

Ännu så länge har Windefalk bara påbörjat rivningen av befintlig ventilation och kommer i ett senare skede installera modern ventilationen med variabla luftflöden och spetsa kontorets energieffektivitet genom installation av styrsystem.

Det här är blir ett fantastiskt kontor i två våningar, med vacker stuckatur i taken, öppna spisar och många detaljer. Kontoret ligger på femte våningen. Det mesta av vårt material är för skrymmande för att få plats i hissen vilket gör att vi bär upp det fem våningar. Uppdraget ställer stora krav på leveransprecision och logistik. När vi t ex river och ställer en container utanför måste allt ske oerhört snabbt så att containern inte står för länge och blockerar trottoar och gata. Därför är planläggning av rivning och leverans av material extra noggrant och mer eller mindre sekundanpassad, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.