Höga krav på luftbehandlingen när Armemuseum bygger nytt lager!

Armemuseum bygger ett nytt lager på 3760 kvm med en lagerentresol på ca 1100 kvm i Märsta. Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden på uppdrag av BRA Bygg AB.

Armémuseums samlingar består av över 100 000 föremål från medeltiden och framåt. Där ingår allt från uniformer, vapen och fanor till mindre föremål som har använts i krigstid och fredstid. De föremål som inte används i någon av de nuvarande utställningar utlånas till andra museum världen över eller ska förvaras i det nya magasinet.

För Windefalks räkning pågår just nu projektering av uppdraget och installationsarbetet startar efter sommaren. På grund av att det är museiföremål ställs det höga krav på den luftbehandlingslösning som Windefalk kommer att installera.

Inomhusmiljön i ett museum är oerhört känslig, vilket ställer höga krav på teknikinstallationerna.

De föremål som kommer ta plats i lagermagasinet är känsliga för variation. Windefalk kommer att installera ett aggregat för att klimatisera lagermagasinet med avseende på luftkvalitet, luftfuktighet samt värme och kyla. Lagerbyggnaden ska uppfylla Breeam Green-certifiering när den är klar.

-Jag har fullt förtroende för Windefalk. De kommer utföra entreprenad, från projektering till produktion, på bästa tänkbara sätt. De är kända för att ha gå in i uppdrag med ett stort engagemang och bra samordning. Det här blir ett riktigt lyckat projekt, säger Felix Hedström, entreprenadingenjör på BRA Bygg.

-Ännu ett spännande uppdrag och vi tackar BRA Bygg för förtroendet. Vi kommer delvis använda samma luftbehandlingslösning som vi installerade i det nya Spårvägsmuseet i Norra Djurgårdsstaden. Ett system där vi kan avfukta eller återfukta luften efter behov,  säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk