Framtidens förskola byggs i Bromma!

Windefalk har utförandeentreprenaden när Mobil Bygg bygger en ny förskola i Mariehäll, Bromma. Förskolan Församlingshuset byggs i två plan med tillhörande tillagningskök. 108 barn beräknas få plats, uppdelade på sex avdelningar. 

Windefalk ansvarar för installation av ett modernt och energieffektivt Lindinvent-system,  Dvs variabla luftflöden som styrs efter behov. Luftflödet anpassar sig automatiskt efter hur många personer som befinner sig i ett rum, hur varmt det är i rummet och rummets koldioxidhalt.

När förskolan är klar ska den certifieras enligt systemet Miljöbyggnad 2.3, med totalbetyget Silver.

– Vi närmar oss slutet på det här projektet. Byggnationen går bra och förskolan ska besiktas efter midsommar. Första gången jag jobbade med Windefalk var redan 1994, det är tjugosex år sedan. De är kompetenta, vet vad de gör och levererar i tid. Jag jobbar gärna med dem igen,  säger Thomas Gustavsson, platschef på Mobil Bygg.

 Alla kanaler är dragna. Just nu kompletterar vi fläktrummet och monterar de sista donen. Vi är nästan klara med vårt uppdrag. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Mobil Bygg. De är lyhörda, tydliga och har en bra organisation. Det fungerar väldigt bra att jobba med dem, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

Framtidens förskola är en konceptförskola som Skolfastigheter i Stockholm, SISAB, tagit fram för att kunna bygga snabbt, effektivt och ekonomiskt. Konceptförskolan finns i tre storlekar.