Entreprenadingenjör till Windefalk!

Det går bra nu!” För att citera Petter. Windefalk växer så det knakar och det ställer också högre krav på företagets administrativa sida. Jakob Wastesson har anställts som entreprenadingenjör som förstärkning. 

Välkommen Jakob! Hur har dina första veckor varit?

Bra och spännande. Jag har hamnat i en fin arbetsgrupp och i en väldigt bra arbetsmiljö. Mycket är nytt så det tar ett tag att sätta sig in i saker och ting men det går snabbt framåt.

Vad är det du ska göra som entreprenadingenjör?

Det är ett lite luddigt begrepp men i stora drag stöttar jag projektledare med administrativa uppgifter och projektekonomi. Jag ska skapa tid och utrymme för projektledarna så att de kan fokusera på sina projekt.

Vad kommer du att jobba med?

Allt ifrån kvalitet- och miljöarbetet (KMA) till att utveckla Windefalks personalhandbok, skapa nya drift- och skötselinstruktioner, dokumentation m m. Just nu jobbar med nya kalkyler och beräknar den senaste tidens prishöjningar på material osv. Men jag är också med på projekteringsmöten och för mötesanteckningar. Det är ingen brist på uppgifter och jag kommer knappast sitta sysslolös.

Är det något du ser fram emot att jobba med?

Hållbarhetsfrågor, i stort som smått. Hur jobbar vi ur ett miljöperspektiv med exempelvis återbruk, till hur vi väljer de energieffektivaste produkterna och lösningarna till nytta för vår beställare och gemensamma miljö. Sedan vill vi på Windefalk bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att utgå från de globala hållbarhetsmål i FNs Agenda 2030. Det är framtiden och sånt känns alltid bra att jobba med.