En hållbar samhällsutveckling

När vi projekterar nya projekt väljer vi alltid de energieffektivaste produkterna och lösningarna till nytta för vår kund och vår gemensamma miljö.

Vi arbetar efter Agenda 2030!

Vi på Windefalk vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom att utgå från de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030. Vi har valt att arbeta mot de mål som är relevanta för vår bransch och där vi känner att vi kan göra mest nytta

  • Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan
  • Arbeta för en hållbar resursanvändning
  • Gott ledarskap och trygg ekonomi
  • Bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat för alla
  • Arbeta för jämställdhet och mångfald
  • Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster
  • Främja mänskliga rättigheter
  • Alltid agera enligt etiska affärsmetoder
  • Visa lokalt samhällsengagemang
  • Vara transparent med kunder, leverantörer och medarbetare