Botkyrka cricketcenter byggs upp igen!

För fyra år sedan byggdes det upp en modern cricketanläggning i Botkyrka söder om Stockholm. Windefalk genomförde ventilationsentreprenaden. Dagen efter besiktning brann byggnaden olyckligt ner.

Nu byggs cricketanläggningen upp igen och Windefalk genomför ventilationsentreprenaden direkt efter årsskiftet. Inte exakt som tidigare, kraven på energiåtervinning har skärpts i BBR 29 vilket är bra och har gjort att Botkyrka cricketcenter får en ännu effektivare anläggning.

– Det var en sorgesam i historia för fyra år sedan när cricketcentret brann ner och självklart en katastrof för klubben. Efter nyår sätter vi in den    nya luftbehandlingsanläggningen. Då får omklädningsrum, café, kansli och alla andra utrymmen en tillfredsställande ventilation. Vi hoppas att ingen händer med den nya byggnaden, säger Johan Walldie, projektledare på Windefalk.

Cricket är en av de snabbast växande idrotterna i Botkyrka, med lång tradition i kommunen. Det är en stor idrott bland många nyanlända och fungerar som ett verktyg för integration i samhället. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng.

Projektet genomförs av Botkyrka kommun i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och Huddinge kommun. Förutom investeringsmedel från kommunen har det beviljats externa medel från Riksidrottsförbundet för investeringskostnaden. 

Byggherre: Botkyrka kommun

Beställare: Byggteknik i Tumba AB