21 studentlägenheter får lågenergilösning!

Windefalk har fått luftbehandlings- och styr och reglerentreprenaden när COBAB bygger 21 studentlägenheter åt Campus Roslagen. Lägenheterna kommer utföras som lågenergi hus med 60% minskad energianvändning och en solcellsanläggning på taket. Windefalk kommer att installera en FTX-lösning med över 80% värmeåtervinning på aggregaten.

– Vi får en verkningsgrad på över 80% vilket är bra. När sedan kalibreringen av styr- och regler finjusteras blir det här riktigt energisnålt. Det här är mitt tredje uppdrag för COBAB och jag har bara positiva erfarenheter av att jobba med dem. Kompetenta och duktiga i sin profession, säger Christian Viström, projektledare på Windefalk 

– Initialt har de fungerat utmärkt med Windefalk. Nästa steg för dem är att dra alla ventilationskanaler i huset. Bra killar som det är enkelt att ha en rak och tydlig dialog med, säger Andreas Jacobi, platschef på COBAB