192 lägenheter i framtidens Norrtälje Hamn!

Windefalk har luftbehandlingsentreprenaden när COBAB bygger 192 hyreslägenheter åt Slättö Förvaltning i Kv. Rödalen i Norrtälje Hamn.

Norrtälje Hamn är Norrtäljes största byggprojekt just nu. I ett gammalt industriområde vid havet byggs det nu upp en helt ny stadsdel strax intill den gamla stadskärnan. Stadsdelen får fokus på hållbarhet och byggnaderna som uppförs är lågenergihus och blir miljöklassade. Tusentals bostäder kommer att uppföras tillsammans med lokaler för olika verksamheter. Målsättningen är att skapa en levande stadsdel med marin känsla som också kan fungera som en förebild för resurs- och energisnål stadsutveckling.

Windefalk som har totalentreprenaden på luftbehandlingen i Kv. Rödalen startar sitt uppdrag hösten 2021. De kommer installera fyra FTX-aggregat som kommer att betjäna de 192 lägenheterna. Aggregaten placeras på husets vind, ytterligare fyra mindre aggregat kommer installeras och betjäna bottenvåningarnas lokaler. Garaget betjänas av ett eget aggregat med roterande värmeväxlare.

Byggherre: Slättö Förvaltning

Beställare: COBAB Sverige AB