Ny Montessorieskola i Norrtälje!

Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen när Lewéns Totalentreprenör på uppdrag av Riflex bygger en ny skola i centrala Norrtälje. Byggnation pågår för fullt och en ny Montessoriskola håller på att ta plats. Hela skolan blir en f-9 skola, den nybyggda delen en f-6 skola. Totala ytan är på 4300 kvm…

läs mer

Ventilation + Vs = VVS!

Windefalk Ventilation har sedan i våras inkluderat Vs i sin verksamhet och är i dag ett certifierat Vs-bolag med Säker Vatten och auktorisation inom Vs. Målsättningen är att bli en komplett leverantör av VVS, från projektering och installation till service och underhåll av fastigheter och anläggningar inom både ventilation och värme/sanitet. …

läs mer

Processventilation i Iljansbodaskolan i Stäket!

Järfälla kommun har gett Winge Byggnads uppdrag att bygga om befintliga klassrum för hemkunskap, textil- och träslöjd.  Windefalk har totalentreprenaden på luftbehandlingen. Just nu rivs den gamla ventilationen ut samtidigt som projekteringen pågår. Windefalk kommer ansluta till befintligt aggregat i övrigt blir allt nytt. Till trä- och metallslöjdsalen sätts det…

läs mer

Variabla luftflöden och avfuktare när nytt stort fryslager byggs!

De senaste åren har antalet Coop-butiker och kunder växt stadigt. För att förbereda för ytterligare tillväxt bygger hyresvärden Catena nu ut Coops ut befintliga varuterminal för frysvaror i Enköping. I dag är den befintliga varuterminalen på 10 900 kvadratmeter, tillbyggnaden blir ytterligare 5 880 kvadratmeter. Taket på byggnaderna kommer förses…

läs mer

Uppdragen i handelsområdet Norrteljeporten är nu i mål!

Windefalk har i nära samarbete med sin uppdragsgivare COBAB haft totalentreprenaden på luftbehandlingen när Roboten 2 och Roboten 3 uppförts i kv. Roboten i handelsområdet Norrrteljeporten. Två stora och omfattande uppdrag som efter flera år nu nått sluttampen. För båda byggnaderna genomförde Windefalk först basinstallationen och därefter hyresgästanpassningen. En målsättning…

läs mer

Snart allsvensk fotboll på Kristinebergs IP!

När Stockholm Stad genomför renoveringen av Kristinebergs IP är det Windefalk som står för luftbehandlingsentreprenaden. Kristinebergs IP är en ”klassisk” idrottsanläggning som uppfördes i början av 30-talet. Anläggningen är grön-klassad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och har som idrottsanläggning högt kulturhistoriskt värde. Det är också en A-klassad idrottsplats som innebär att samtliga…

läs mer

Hyresgästanpassning för restaurang och takbar i Batteriet!

2021 startade Windefalk arbetet med basinstallationen av luftbehandlingssystemet i den 34 000 kvm stora kontorshuset Batteriet på Södermalm. Nu pågår hyresgästanpassningen och Windefalks uppdrag innefattar våningar 16,18 samt 10, 12.  När allt är klart blir Batteriet en unik och gränsöverskridande byggnad som genom kreativa möten kommer inspirera och stärka företagskulturer….

läs mer

Sundbybergs stadshus ett återbruksprojekt

Sundbybergs stadshus renoveras och får en ny planlösning samt anpassas efter nya arbetssätt. Byggnaden kommer förtätas från ca 420 arbetsplatser till mer än det dubbla. Hela uppdraget är ett hållbart återbruksprojekt och under renoveringen återanvänds bla. mycket av byggnadens installationer. För Windefalks del innebär det att de återanvänder befintliga kylbafflar…

läs mer

Botkyrka cricketcenter byggs upp igen!

För fyra år sedan byggdes det upp en modern cricketanläggning i Botkyrka söder om Stockholm. Windefalk genomförde ventilationsentreprenaden. Dagen efter besiktning brann byggnaden olyckligt ner. Nu byggs cricketanläggningen upp igen och Windefalk genomför ventilationsentreprenaden direkt efter årsskiftet. Inte exakt som tidigare, kraven på energiåtervinning har skärpts i BBR 29 vilket…

läs mer