12 800 m² kontorsanpassning åt Arcona!

Mitt emot Stockholms stadion på Lidingövägen har Arcona fått i uppdrag av Genesta att utföra en total ombyggnad och renovering av fastigheten Svea Artilleri på Östermalm, Stockholm.

Kontorsytorna kommer att omvandlas till moderna kontor med nya tekniska system och flexibla rumslösningar.

För Windefalk som kommer att ansvara för luftbehandlingsentreprenaden är uppdraget helt nytt. Direkt efter sommaren, i augusti, sätter Windefalk igång sitt projekteringsarbete.

Det här är ett väldigt fint uppdrag som vi är stolta över att få utföra. Kontorsytorna uppdateras efter dagens standard avseende luftväxling och  inneklimat. Det blir nya energieffektiva aggregat med behovsstyrd ventilation med kylbafflar. Vi installerar ett modernt system med hög energibesparingsfunktion och variabla luftflöden. Väldigt roligt att få förtroendet att arbeta tillsammans med Arcona, ett samarbete som fungerar väldigt bra, säger Mikael Windefalk, vd på Windefalk Ventilation och Energi.