Atrium Ljungberg spar 179 000 kWh per år genom fläktbyte!

Atrium Ljungbergs fastighet Stora Katrineberg 1 på Liljeholmen hade problem. De befintliga fläktaggregaten genererade störande buller och var kostnadsineffektiva. Windefalk fick i uppdrag att lösa problemet.

Windefalk rev ut den befintliga fläkten, installerade nytt och uppgraderade samtidigt hela fläktsystemet. För att minimera bullret byggdes fläkthusen med ljudisolerande väggar. Tolv stycken energisnåla och direktdrivna EC-fläktar från EMB Pabst installerades. De tre platsbyggda fläkthusen är tillsammans så stora att de har en sammanlagd yta på ca 200 kvm. I dag betjänar de nya fläktarna tillsammans med ett hjälpsystem effektivt byggnadens 18 000 kvm, bullernivån är minimerad och Atrium Ljungberg gör en besparing på 179 000 kWh per år.

Uppdraget startade 2019-05-01 och avslutades 2019-06-01. I Windefalks samordnade entreprenad låg utöver ventilation även el samt styr och regler.