Miljösmart och energieffektiv ventilation till 164 lägenheter!

Windefalk har precis startat etapp 2 på Lingvägen i Farsta. Den nya entreprenaden omfattar två hus med totalt 60 hyreslägenheter åt Primula Byggnads AB. Etapp 1 som färdigställdes 2018 utförde Windefalk ventilationsentreprenaden i tre byggnader med totalt 104 lägenheter. Windefalk installerade ett FX luftsystem, med värmepumpsåtervinning. Värmen återvinns från frånluften som sedan går tillbaka som gratis energi till värmesystemet. Det är ett miljösmart och energieffektivt sätt att återvinna förbrukad värme. Samma ventilationslösning kommer användas i etapp 2, en etapp som beräknas pågå till sommaren 2020.

-Windefalk känner jag väl. De arbetar med stort engagemang och går alltid in i projekten till 100%. Bättre killar går det inte att få tag i. Jag har många att jämföra med så jag vet, säger Fredrik Wepsäläinen, inköpare och installationssamordnare på Primula Byggnads AB.

Primula Byggnads AB startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter.  Därför förvärvar de bara hus som har tillräckligt bra grundkvalitet i belägenhet och arkitektur. sedan 2007 har Primula breddat sin verksamhet med nyproduktion av hyresfastigheter i Stockholmsområdet, även detta för egen och långsiktig förvaltning. Byggnaderna i Farsta är bra exempel på det.