Basinstallation och hyresgästanpassning i Gasverket

Nu har förädlingen av Gasverket i Norra Djurgårdsstaden tagit fart. Totalt sätt handlar det om både nybyggnation som att med varsam hand omvandla äldre byggnader till moderna. Windefalk fick i uppdrag av MobilBygg att utföra basinstallationen i det sk Maskinhuset (hus 20) och därefter hyresgästanpassningen. Basinstallationen och den första hyresgästanpassningen för Systembolaget pågår. Byggherre är CA Fastigheter.

-Maskinhuset byggdes 1938 och tillhör den ursprungliga bebyggelsen i området. Det är Kulturminnesmärkt och blåklassat. I byggnaden planeras det för restaurang och affärsverksamhet (Systembolaget) samt kontor i två plan.Vi håller nu på med basinstallationen och den första hyresgästanpassningen på 800 kvm till Systembolaget. Butiken är planerad att öppna nu till hösten. Byggnaden är både K-märkt och blåklassad så det går inte att dra kanaler hur som helst. Ett nytt fläktrum har byggts för att passa in i den komplexa miljön. Det innebar att vi fick platsbygga fläktrummet med många specialdesignad detaljer. FTX-ventilation med motströmsväxlare är planerat för hela byggnaden. Det ger bra inomhusluft dygnet runt och spar betydande mängder energi, säger Fredrik Walldie, projektledare på Windefalk.